Sędzia w stanie spoczynku/ zgoda na dodatkowe zajęcie/ właściwość sądu pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia w stanie spoczynku/ zgoda na dodatkowe zajęcie/ właściwość sądu pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 lipca 2002r., sygn.III RN 38/02
Treść:
W sprawach ze stosunku służbowego sędziego w stanie spoczynku właściwa jest droga sądowa przed sądem pracy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: