Odwołanie ze stanowiska/ obowiązki pracodawcy/ godność pracownika

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Odwołanie ze stanowiska/ obowiązki pracodawcy/ godność pracownika
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 24 września 2004r., sygn. II PK 28/04
Treść:
Odwołując pracownika, któremu brakuje mniej niż dwa lata do osiągnięcia wieku emerytalnego organ odwołujący ma obowiązek zapewnić mu inną pracę. Zaproponowanie takiemu pracownikowi stanowiska znajdującego się w hierarchii zaszeregowania kilka kategorii niżej, niż dotychczas zajmowane, może zostać uznane za naruszenie jego godności. Godność i inne dobra osobiste pracownika powinny być szanowane przez pracodawcę.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck