Wynagrodzenie pracownicze/ bezprawne potrącenie długu/ zasady społecznego wspłzycia