Prokurator prokuratury rejonowej/ szkoda pracownicza/ legitymacja do wystąpienia z powództwem

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Prokurator prokuratury rejonowej/ szkoda pracownicza/ legitymacja do wystąpienia z powództwem
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 29 lipca 2003r., sygn. III PZP 8/03
Treść:
Pracodawcą legitymowanym do wystąpienia przeciwko prokuratorowi prokuratury rejonowej z żądaniem naprawienia szkody z tytułu pracowniczej odpowiedzialności materialnej jest prokuratura rejonowa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 47