Renta inwalidzka/ ustalenie niezdolności do pracy/ skierowanie na badania lekarskie/

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Renta inwalidzka/ ustalenie niezdolności do pracy/ skierowanie na badania lekarskie/
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2006r., sygn. III UZP 2/05
Treść:
Osoba, która przed dniem 1 września 1997r. była nieprzerwanie od 10 lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę, może być skierowana przez organ rentowy na badania lekarskie w celu ustalenia jej niezdolności do pracy jako przesłanki prawa do renty [art. 107 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2004r., Nr 39 poz. 353 ze zm.]
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: