Wynagrodzenie pracownicze/ główny specjalista/ radca prawny

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wynagrodzenie pracownicze/ główny specjalista/ radca prawny
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2003r., sygn. I PK 58/02
Treść:
Radca prawny ma ustawowo zapewnione [godziwe] wynagrodzenie odpowiadające swoja wysokością randze wykonywanego zawodu. Nie może to być wynagrodzenie uzależnione od woli pracodawcy [prezesa zarządu spółki – jak w rozpoznawanej sprawie], nawet wtedy, gdy postanowienia układu zbiorowego pracy przewidują prawo pracodawcy do ustalania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników. Wynagrodzenie radcy prawnego podlega bowiem zawsze porównaniu z wynagrodzeniem głównego specjalisty – czyli specjalisty w innej dziedzinie niż radca prawny.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 1/2004

Zobacz również: