Zwolnienie pracownika/ tryb „dyscyplinarny”/ wyjątkowość stosowania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Zwolnienie pracownika/ tryb „dyscyplinarny”/ wyjątkowość stosowania
Wyrok:
Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 4 listopada 2014 r.; sygn. IV Pa 111/14
Treść:
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kp jest nadzwyczajnym sposobem rozwiązania stosunku pracy i powinno być stosowane przez pracodawcę jedynie wyjątkowo. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na złej woli lub rażącym niedbalstwem.
Żródło:
http://orzeczenia.zielona-gora.so.gov.pl

Zobacz również: