Sędzia/ przeniesienie na inne miejsce służbowe/ skutek decyzji Ministra Sprawiedliwości

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ przeniesienie na inne miejsce służbowe/ skutek decyzji Ministra Sprawiedliwości
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. III CZP 46/13
Treść:
Decyzja Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe wydana na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 427) - jeżeli jest zgodna z prawem - wywołuje skutek od chwili doręczenia jej sędziemu.
Żródło:

strona Sądu Najwyższego - www.sn.pl

Zobacz również: