Stosunek pracy/ forma zawarcia umowy/ dopuszczalne postanowienia

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Stosunek pracy/ forma zawarcia umowy/ dopuszczalne postanowienia
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2009 r.; sygn. I PK 105/09
Treść:
1. Zasadniczo dopuszczalne jest zawarcie w umowie na okres próbny postanowienia o tym, że po jej zakończeniu umowa ta staje się umową na czas nieokreślony. 2. Do zawarcia umowy o pracę może dojść w sposób dorozumiany. Niezachowanie formy pisemnej nie powoduje jej nieważności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"