Obowiązki pracownicze/ zakres zadań/ konkretyzacja

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Obowiązki pracownicze/ zakres zadań/ konkretyzacja
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2003 r., sygn. I PK 149/02
Treść:
Zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy (zajmowanym stanowiskiem).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: