Czas pracy/ niepełnosprawni/ prawo do pełnego wynagrodzenia

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ niepełnosprawni/ prawo do pełnego wynagrodzenia
Wyrok:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. III ZP 6/00
Treść:
Stosowanie skróconej normy czasu pracy wobec pracownika niepełnosprawnego podejmującego zatrudnienie nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia ustalanego według godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: