Sędzia/ postępowanie dyscyplinarne/ warunkowe umorzenie postępowania karnego

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ postępowanie dyscyplinarne/ warunkowe umorzenie postępowania karnego
Wyrok:
Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2008 r., sygn. II ASD 5/04
Treść:
Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozwala na ustalenie w postępowaniu dyscyplinarnym, dla potrzeby stosowania przepisu art. 108 § 4 u.s.p., że oskarżony sędzia, w stosunku do którego wyrok taki wydano, popełnił czyn "zawierający znamiona przestępstwa".
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 4

Zobacz również: