Żołnierz zawodowy/ wypowiedzenie stosunku służbowego/ wyznaczenie na inne stanowisko

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Żołnierz zawodowy/ wypowiedzenie stosunku służbowego/ wyznaczenie na inne stanowisko
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r., sygn. II SA/Wa 2107/06
Treść:
Sam fakt reformowania Wojska Polskiego i związanej z tym redukcji poszczególnych jednostek wojskowych, reorganizacji tych jednostek oraz zmniejszenia stanu etatowego armii nie upoważnia organu wojskowego do przyjęcia, że brak jest możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe. Z art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynikają dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie, aby organy wojskowe mogły dokonać wypowiedzenia żołnierzowi zawodowemu stosunku służbowego: 1) jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy pełnił zawodową służbę wojskową, podlega rozformowaniu lub zmniejszył się jej stan etatowy, 2) brak jest możliwości wyznaczenia żołnierza zawodowego na inne stanowisko służbowe.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"