Wypowiedzenie umowy/ urlop zaległy i bieżący/ zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Wypowiedzenie umowy/ urlop zaległy i bieżący/ zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 listopada 2006r., sygn. II PK 49/06  

Treść:
Także przed wprowadzeniem do Kodeksu pracy art. 167[1] (przed dniem 1 stycznia 2003 r.) pracownik miał obowiązek wykorzystania w okresie wypowiedzenia umowy o pracę całego zaległego urlopu oraz tej części urlopu bieżącego, która zgodnie z planem urlopu miała przypaść na okres wypowiedzenia, co dotyczyło też wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia po odwołaniu równoznacznym z wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 70 § 2 KP), również w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck

Zobacz również: