Emerytura rolnicza/ zawieszenie wypłaty/ prowadzenie dochodowego gospodarstwa

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Emerytura rolnicza/ zawieszenie wypłaty/ prowadzenie dochodowego gospodarstwa
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r., sygn. III AUa 598/04
Treść:
Zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2006r. nr 1

Zobacz również: