Prawo do emerytury / zawieszenie / rozwiązanie stosunków pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Prawo do emerytury / zawieszenie / rozwiązanie stosunków pracy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 10 listopada 2004r., sygn. II UZP 9/04
Treść:
Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury […].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005