Prawo o ustroju sądów powszechnych / asesor sądowy / kodeks pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Prawo o ustroju sądów powszechnych / asesor sądowy / kodeks pracy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 kwietnia 2004r., sygn. II PZP 1/04
Treść:
W zakresie nieuregulowanym z art. 115 § 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. Prawo o ustroju sądów powszechnych [tekst jedn. Dz. U. z 1994r., nr 7 poz. 25 ze zm.] do roszczeń mianowanego asesora sądowego, zwolnionego po uprzednim wypowiedzeniu przez Ministra Sprawiedliwości w okresie pełnienia czynności sędziowskich, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2005