Sędzia/ przewodniczący wydziału/ dodatek patronacki

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia/ przewodniczący wydziału/ dodatek patronacki
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 8 grudnia 1994r., sygn. I PZP 51/94
Treść:
Pobieranie dodatku funkcyjnego przez sędziego sprawującego funkcję przewodniczącego wydziału nie wyłącza jego uprawnienia do dodatku za sprawowanie patronatu nad aplikantami (par. 5 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych - Dz.U. Nr 36 poz. 135 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: