Czas pracy/godziny nadliczbowe/ pozostawanie w dyspozycji pracodawcy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/godziny nadliczbowe/ pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 maja 1998r., sygn. I PKN 143/98
Treść:
Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy w czasie przekraczającym obowiązujące pracownika normy czasu pracy nie jest wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych w rozumieniu art. 133 § 1 KP i nie przysługuje za nie wynagrodzenie według zasad określonych w art. 134 KP (w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: