Czas pracy/ ryczałt za godziny nadliczbowe/ ewidencja czasu pracy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ ryczałt za godziny nadliczbowe/ ewidencja czasu pracy
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 19 maja 2994r., sygn. I PK 630/03
Treść:
Ustalenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych zwalnia pracodawcę z ewidencjonowania czasu pracy (art. 149 § 2 k.p.) wówczas, gdy pracownik świadczy pracę ponad normę czasu pracy, ale dokładna kontrola liczby przepracowanych godzin nadliczbowych jest wysoce utrudniona.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: