Czas pracy/ pozostawanie do dyspozycji pracodawcy/ podróż służbowa

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Czas pracy/ pozostawanie do dyspozycji pracodawcy/ podróż służbowa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2005r., sygn. II PK 265/04
Treść:
Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: