Nauczyciel/ czas pracy/ egzamin maturalny

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Nauczyciel/ czas pracy/ egzamin maturalny
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 22 marca 2007r., sygn. III PZP 1/07
Treść:
Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: