Warunki pracy/ pomieszczenie na palarnię/ zatrudnienie co najmniej 20 osób

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Warunki pracy/ pomieszczenie na palarnię/ zatrudnienie co najmniej 20 osób
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2007r. sygn. I OSK 892/06
Treść:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami firmy zatrudniające co najmniej 20 osób muszą wyznaczyć pomieszczenie na palarnię.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"