Repatrianci/ prawo do emerytury/ okresy składkowe

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Repatrianci/ prawo do emerytury/ okresy składkowe
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 9 maja 2007 r. sygn. I UZP 1/07
Treść:
Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst : Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) jest - po wejściu w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (jednolity tekst : Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.) - przedstawienie przez wnioskodawcę pozytywnej decyzji o uznaniu go za repatrianta w oparciu o art. 16 tej ustawy.
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html