Naczelnik urzędu skarbowego/ umowa o pracę/ zgoda rady miasta na odwołanie

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Naczelnik urzędu skarbowego/ umowa o pracę/ zgoda rady miasta na odwołanie
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 10 maja 2007 r. sygn. III PZP 2/07
Treść:
Odwołanie przez Ministra Finansów naczelnika urzędu skarbowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który jest radnym rady miasta , nie wymaga zgody tej rady ( art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. w związku z art. 5 ust. 4 b pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1246 ze zm.).
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html