Asesor notarialny/ powołanie na notariusza/ prawo pierwszeństwa

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Asesor notarialny/ powołanie na notariusza/ prawo pierwszeństwa
Wyrok:
Wyrok NSA z dnia 16 maja 1996r., sygn. II SA 1064/95
Treść:
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22 poz. 91) nie przewiduje prawa pierwszeństwa dla aplikantów i asesorów notarialnych w zakresie powołania na notariusza przed innymi osobami - kandydatami na notariuszy, o których mowa w przepisach art. 12 tej ustawy, przewidujących zwolnienie z wymagań odbycia aplikacji notarialnej, złożenia egzaminu notarialnego i odbycia stażu w charakterze asesora notarialnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: