Sędzia w stanie spoczynku/ śmierć/ odprawa pośmiertna

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Sędzia w stanie spoczynku/ śmierć/ odprawa pośmiertna
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 22.03.2007 r. (sygn. akt II PZP 6/06).
Treść:
W razie śmierci sędziego w stanie spoczynku jego rodzinie nie przysługuje odprawa pośmiertna (art. 101 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
Żródło:
Strona internetowa Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: