Asesor sądowy / zwolnienie ze stanowiska/ brak upoważnienia

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Asesor sądowy / zwolnienie ze stanowiska/ brak upoważnienia
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2007 r., sygn. akt I PZP 3/07
Treść:
Wypowiedzenie asesorowi sądowemu stosunku służbowego i zwolnienie go ze stanowiska przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - bez upoważnienia wynikającego z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) - nie jest nieważne z mocy prawa.
Żródło:
Strona internetowa Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html