Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy / decyzja organu rentowego / powaga rzeczy osądzonej

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy / decyzja organu rentowego / powaga rzeczy osądzonej
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 września 2004r., sygn. II UZP 8/04
Treść:
Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę protokołu powypadkowego w zakresie uznania za wypadek przy pracy [art. 365 § 1 k.p.c.]; wyrok taki nie ma powagi rzeczy osadzonej w sprawie toczącej się na skutek odwołania od decyzji organu rentowego [art. 366 k.p.c.].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2005