Działalność gospodarcza na własny rachunek/ rzemieślnicy/ obowiązek ubezpieczenia społecznego

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działalność gospodarcza na własny rachunek/ rzemieślnicy/ obowiązek ubezpieczenia społecznego
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 6 stycznia 1995 r., sygn. II KRN 240/94
Treść:
Rzemieślnicy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą są nie tylko ubezpieczonymi, lecz także płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i z tego ostatniego powodu ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.).
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1995r. poz. 23