Działanie na szkodę/ cudze sprawy majątkowe/ dozorca mienia

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Działanie na szkodę/ cudze sprawy majątkowe/ dozorca mienia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. I KZP 7/01
Treść:
Za osobę zajmującą się cudzymi sprawami majątkowymi można uznać tylko tego, kogo obowiązki i uprawnienia obejmują łącznie, zarówno dbałość o uchronienie powierzonego mienia przed uszczerbkiem, zniszczeniem lub zagubieniem, pogorszeniem stanu interesów majątkowych, jak i wykorzystanie tego mienia w procesie gospodarowania w taki sposób, aby zostało ono powiększone lub wzrosła jego wartość. Ten zatem kto ma jedynie obowiązki w zakresie dbałości o to, aby stan mienia powierzonego nie uległ pogorszeniu, nie może być uważany za zajmującego się cudzymi sprawami majątkowymi.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 55/2001