Likwidacja spółki z o.o./ majątek nieobjęty likwidacją/ ustanowienie likwidatora

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Likwidacja spółki z o.o./ majątek nieobjęty likwidacją/ ustanowienie likwidatora
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. III CZP 143/06
Treść:
Jeżeli po wykreśleniu z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się, że pozostała po niej część majątku nieobjęta likwidacją, dopuszczalne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji.
Żródło:
Biuletyn Sadu Najwyższego nr 1/07