Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej / kara dodatkowa

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej / kara dodatkowa
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 1 lutego 2006r., sygn. IV KK 18/06
Treść:
W myśl art. 41 § 2 KK sąd uprawniony jest do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom prawnym. Z przepisu tego jasno wynika, że chodzi nie o wszelką działalność gospodarczą, ale konkretną działalność zagrażającą określonemu dobru prawnemu. Także wskazanie w art. 41 § 2 KK na istotny charakter zagrożonych dóbr również powoduje to, że środek ten zawsze jest związany ściśle z charakterem przypisanego czynu, tj. z konkretną działalnością gospodarczą, w związku z którą popełnione zostało przestępstwo, a nie z osobistymi cechami sprawcy i np. generalnym brakiem umiejętności do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Sąd, decydując się na orzeczenie środka karnego wskazanego w art. 41 § 2 KK, musi określić nie tylko czasowy zakres zakazu (wymóg z art. 43 § 1 KK), ale przede wszystkim precyzyjnie wskazać zakres przedmiotowy tegoż zakazu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, rok 2006, Nr 6, poz. 6, str. 9