Samodzielny zakład opieki zdrowotnej/ niezdolność do pokrycia ujemnego wyniku finansowego/ likwidacja

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Samodzielny zakład opieki zdrowotnej/ niezdolność do pokrycia ujemnego wyniku finansowego/ likwidacja
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2004-01-22 stycznia 2004r., sygn. V CK 160/03
Treść:
W razie stwierdzenia trwałej niezdolności samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do pokrycia ujemnego wyniku finansowego powstaje konieczność zmiany jego formy organizacyjnej [powrót do formy zakładu lub jednostki budżetowej] ewentualnie podjęcia decyzji o likwidacji tego zakładu. Przy tym w wypadku kiedy dalsze istnienie zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji został on utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością, likwidacja takiej jednostki jest niedopuszczalna (art. 60 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Dopiero zmiana formy organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej, wiążąca się z zakończeniem jego działalności jako samodzielnego podmiotu, pociąga za sobą obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego tego zakładu ze środków publicznych w trybie art. 60 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: