Rachunek bankowy / niedozwolone klauzule umowne

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Rachunek bankowy / niedozwolone klauzule umowne
Wyrok:
Wyrok SN z 2005-02-17 I CK 509/04
Treść:
Nie tylko przed zawarciem umowy dotyczącej prowadzenia rachunków bankowych klient musi mieć możliwość zapoznania się z wszystkimi regulacjami, które w odniesieniu do niej będą stosowane. Bank ma obowiązek informować każdego klienta o zmianach w trakcie trwania umowy, np. w cenniku opłat. Wszelkie dodatkowe opłaty za określone usługi, m.in. za zastrzeżenie karty, muszą być uzasadnione ponoszonymi przez bank wydatkami.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck