Konkurencja/ zwalczanie konkurencji nieuczciwej/ ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Konkurencja/ zwalczanie konkurencji nieuczciwej/ ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. I ACa 508/06
Treść:
Ochronie przewidzianej w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlega każde oznaczenie przedsiębiorstwa rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym, choćby oznaczenie to nie było zarejestrowane we właściwym rejestrze i zostało zbudowane niezgodnie z wymogami określonymi przez właściwe przepisy.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Erida Sp. z o.o. z 2008r. nr 5

Zobacz również: