Spółka akcyjna/ zarząd komisaryczny/ tryb podejmowania uchwał

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Spółka akcyjna/ zarząd komisaryczny/ tryb podejmowania uchwał
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 10 listopada 2005 r., sygn. VI ACa 690/05
Treść:
Zarząd komisaryczny powołany w trybie art. 105 Prawa bankowego nie jest organem spółki akcyjnej działającym na podstawie przepisów k.h. i obowiązanym do stosowania procedury przewidzianej dla podejmowania decyzji przez te organy. Uchwały zarządu komisarycznego nie muszą odpowiadać wymogom określonym w art. 372 k.h.
Żródło:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, Wyd. BMT Eridia Sp. z o.o. z 2007r. nr 3