Zysk przedsiębiorstwa/ prawo do premii/ sprawozdanie finansowe

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Zysk przedsiębiorstwa/ prawo do premii/ sprawozdanie finansowe
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 4 lipca 2007r., sygn. I PZP 5/07
Treść:
Pracownik uprawniony na podstawie zakładowego układu zbiorowego pracy i regulaminu premiowania do premii z zysku nie ma roszczenia o wypłatę premii za dany rok, jeżeli sprawozdanie finansowe pracodawcy za ten rok, wskutek utworzenia rezerwy na podstawie ustawy o rachunkowości, nie wykazało zysku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck