Podatki/ odsprzedaż nabytego towaru/ koszty nabycia

Precedensy. Sprawy gospodarcze

Tytuł:
Podatki/ odsprzedaż nabytego towaru/ koszty nabycia
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2007r., sygn. III SA/Wa 2794/06
Treść:
1. Jeżeli podatnik nabywa towary, które następnie odprzedaje to osiąga przychód podlegający opodatkowaniu. 2. Jednocześnie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na zakup tych towarów. Musi jednak wykazać, że wydatki faktycznie zostały poniesione i udokumentować ich wysokość.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: