Fundusz alimentacyjny / tytuł egzekucyjny / wniosek ZUS / nieruchomość dłużnika

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Fundusz alimentacyjny / tytuł egzekucyjny / wniosek ZUS / nieruchomość dłużnika
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 12 maja 2004r., sygn. III CZP 22/04
Treść:
W postępowaniu egzekucyjnym przeciwko osobie zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułu egzekucyjnego ustalającego alimenty na rzecz osoby pobierającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może wszcząć egzekucję z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005

Zobacz również: