Władza rodzicielska/ dziecko/ uprowadzenie małoletniego

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Władza rodzicielska/ dziecko/ uprowadzenie małoletniego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 listopada 1979r., sygn. VI KZP 15/79
Treść:
Każde z rodziców może być podmiotem przestępstwa określonego w art. 188 KK jedynie w wypadku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia przysługującej mu władzy rodzicielskiej.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: