Ustalenie ojcostwa/ dowód z badań antropologicznych/ kryteria przydatności

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Ustalenie ojcostwa/ dowód z badań antropologicznych/ kryteria przydatności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 9 stycznia 1980 r., sygn. IV 491/79
Treść:
Sąd Najwyższy w wytycznych wyjaśnił, że dowód z badań antropologicznych, który może dostarczyć co najwyżej większego lub mniejszego prawdopodobieństwa co do ojcostwa, nie jest przydatny w sprawach o zaprzeczenia ojcostwa, gdzie w grę wchodzi całkowite niepodobieństwo ojcostwa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: