Ustalenie ojcostwa/ dowody z nauk przyrodniczych/ odmowa poddania się badaniu

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Ustalenie ojcostwa/ dowody z nauk przyrodniczych/ odmowa poddania się badaniu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 14 lutego 1996r., sygn. II CRN 197/95
Treść:
W miarę rozwoju nauk biologicznych, przy powstawaniu nowych metod badawczych mających na celu identyfikację człowieka i ustalenie związków pokrewieństwa, sądy powinny w sprawach o ustalenie ojcostwa szeroko korzystać z dostępnych dowodów przyrodniczych dla uzyskania pełnej możliwości rozstrzygnięcia sprawy w zgodności ze stanem biologicznym. Wymagają tego względy racjonalności. Nieuzasadniona odmowa strony poddania się badaniu przyrodniczemu może być przez sąd oceniona dla tej strony bardzo negatywnie przy analizowaniu w sprawie ostatecznego wyniku postępowania dowodowego (art. 233 par. 2 KPC).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: