Renta rodzinna/ śmierć współmałżonka/ faktyczna wspólność małżeńska

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Renta rodzinna/ śmierć współmałżonka/ faktyczna wspólność małżeńska
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 2006 r., sygn. I UZP 4/06
Treść:
Warunkiem nabycia prawa do renty rodzinnej przez wdowę (wdowca) jest – poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – pozostawanie przez małżonków do dnia śmierci jednego z nich w stanie faktycznej wspólności małżeńskiej (art. 70 ust. 3 tej ustawy), przy czym ciężar dowodu niepozostawania w tej wspólności spoczywa na organie rentowym [uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2006 r., III UZP 3/06].
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/I-UZP-0004_06.pdf

Zobacz również: