Unieważnienie małżeństwa / choroba psychiczna

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Unieważnienie małżeństwa / choroba psychiczna
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 2003-07-09 lipca 2003r., sygn. IV CKN 327/01
Treść:
Przesłanką unieważnienia małżeństwa, zgodnie z art. 12 KRO, jest choroba psychiczna małżonka, istniejąca w dacie zawarcia związku, a sformułowanie "osoba dotknięta chorobą psychiczną" oznacza osobę, u której choroba ta występowała i została stwierdzona w chwili zawarcia małżeństwa. Późniejsze, to jest po zawarciu małżeństwa, popadniecie w chorobę psychiczną nie stwarza natomiast możliwości unieważnienia małżeństwa.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: