Wspólność ustawowa małżeńska/ ustanie/ skuteczność rozporządzenia mieniem

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Wspólność ustawowa małżeńska/ ustanie/ skuteczność rozporządzenia mieniem
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 28 lipca 1993r., sygn. III CZP 95/93
Treść:
Rozporządzenie - po ustaniu wspólności ustawowej - przez jednego z małżonków, bez zgody drugiego małżonka, udziałem w przedmiocie, który był objęty wspólnością ustawową, jest bezskuteczne o tyle, o ile narusza uprawnienia drugiego małżonka wynikające z przepisów o podziale wspólnego majątku małżonków. O bezskuteczności takiego rozporządzenia rozstrzyga sąd w toczącym się postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: