Alimentacja /usprawiedliwione potrzeby dziecka/ zmiana stanu faktycznego

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Alimentacja /usprawiedliwione potrzeby dziecka/ zmiana stanu faktycznego
Wyrok:
Wyrok SN z 1998-01-07 III CKN 576/97
Treść:
O zakresie obowiązku alimentacyjnego decyduje ustawowy obowiązek alimentacyjny, a nie orzeczony. Oznacza to, że roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców (art. 135 par. 1 w zw. z art. 133 par. 1 kro) powstaje, pomimo istnienia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty, w zakresie w jakim nie zostały zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli więc po wydaniu wyroku zaszła zmiana stosunków (art. 138 kro) w postaci wzrostu usprawiedliwionych potrzeb dziecka to należy uwzględniać zakres obowiązku alimentacyjnego według tego zmienionego stanu faktycznego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: