Władza rodzicielska/ porozumienie rodziców/ wyrok rozwodowy

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Władza rodzicielska/ porozumienie rodziców/ wyrok rozwodowy
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 5 czerwca 2012 r.; sygn. akt III CZP 72/11
Treść:
Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o.).
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: