Zgwałcenie przez nieznanego sprawcę/ uniemożliwienie przerwania ciąży/ ponoszenie kosztów utrzymania dziecka

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Zgwałcenie przez nieznanego sprawcę/ uniemożliwienie przerwania ciąży/ ponoszenie kosztów utrzymania dziecka
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 22 lutego 2006r., sygn. III CZP 8/06
Treść:
Podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemożliwienie dokonania zabiegu przerwania ciąży, będącej następstwem gwałtu, którego sprawca nie został wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w takim zakresie, w jakim matka dziecka sprawująca osobiste starania o jego utrzymanie i wychowanie nie jest w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka. […] Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Celem tych norm jest umożliwienie kobiecie podjęcia świadomej decyzji co do przerwania ciąży. Podmiot odpowiedzialny za bezprawne działanie lekarza może więc odpowiadać tylko za pozbawienie tej możliwości. […] Jest poza dyskusją, że urodzenie dziecka i i życie człowieka nie może być traktowane jako szkoda. Jest to niewątpliwie urzeczywistnienie najwyższych wartości. […] Czym innym jest urodzenie dziecka, a czym innym jest szkoda w postaci powstania obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006