Ubezwłasnowolnienie/ pomoc do prowadzenia spraw/ zakres potrzebnej pomocy

Precedensy. Sprawy rodzinne

Tytuł:
Ubezwłasnowolnienie/ pomoc do prowadzenia spraw/ zakres potrzebnej pomocy
Wyrok:
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2010 r.; sygn. IV CSK 470/09
Treść:
Ocena, że osobie cierpiącej na zaburzenia psychiczne jest potrzebna pomoc do prowadzenia jej spraw, uzasadniająca częściowe ubezwłasnowolnienie, powinna być oparta na ustaleniu, że rzeczywiście istnieją sprawy wymagające prowadzenia przez tę osobę i jaki jest ich rodzaj oraz jaki jest konkretny zakres potrzebnej pomocy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: